WINWINWIN

Community – Reality – Municipality

Impact

השבחה המשלבת תוכן וראייה חברתית-סביבתית

ריאליטי מאמינה ביכולתה לחולל מציאות חדשה ומשופרת באזורים בהם היא פועלת.
השבחת נדל"ן הינו תהליך המשפיע באופן משמעותי על המרקם האנושי, החברתי, התעסוקתי, והאקולוגי של הנכס וסביבתו, בטווח הקצר והארוך.
כחלק מהתנהלות אחראית ומקצועית התומכת בתפיסת עולמנו, לריאליטי הזדמנות להשפיע לטובה על הקהילה והסביבה של כל נכס אשר בבעלותנו,
ואנו פועלים בגישה הוליסטית ליצירת ערך משותף לטובת הרשויות המקומיות, המשקיעים והחברה כולה.

Placemaking

Sustainability

Arts & Culture

Placemaking

ריאליטי פיתחה מתודולוגיה ייחודית בנכסים לכל אורכו של תהליך הפיתוח וההשבחה. בתקופת שימושי הביניים, במקום להותיר נכסים ריקים ואפורים עד להשלמת התכנון והשגת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, אנו מקדמים שינוי לטובה באמצעות תוכן ייחודי, אמנות, תרבות ושימושי קרקע אחרים, ובכך הופכים את הנכסים הנטושים וה'פילים הלבנים' למקומות מעוררי השראה, המעצימים קהילות ושכונות, בשיתוף הקהילות הרשויות המקומיות. הפרויקטים במחלקת האימפקט שלנו מחברים בין אנשים, על ידי יצירת סביבה דינאמית שבה עמותות, יזמים, ארגונים חברתיים ועסקיים משתפים פעולה ומקיימים אירועים ופעילויות שונות - בהתאם ליעד SDG 11 של האו“ם.

Sustainability

אנו מאמינים שקיימות תורמת לענף הנדל“ן, לסביבה ובשורה תחתונה – לחברה כולה. הקרנות שלנו תומכות בפרויקטים אקולוגים וביישום עקרונות ESG ו-SDG (מטרות פיתוח בר-קיימא), במטרה לקדם עתיד בר קיימא.

Arts & Culture

אמנות היא מנוע רב עוצמה לשינוי פני העיר.
נדל“ן ואמנות מקיימים יחסים סימביוטיים בהיסטוריה האנושית, בתרבותה ובמורשתה, שיכולים לשמש ככלי להתחדשות אזורים שלמים. לתפיסתנו, פיתוח נדל“ן הוא פלטפורמה לתמיכה באמנים ישראליים ובאירועי תרבות.

Impact Mind Map

home Innovation Value
Creation
Creativity Technology Events Values Society Trust Ideas Pilots Neighborhood 360° ESG Experience Culture History Governance Placemaking Sustainability ART Proactivity Mutual Respect Friendship Holistic
Planning
Municipalities Potential Content Community ROI Urban Regeneration WIN-WIN-WIN Development Betterment

פרויקטי אימפקט

  • ארנה

  • לב מבשרת

  • בית מרס

  • רובע 9

  • התחייה 14-16

  • לינקולן 16

תפריט